Македонски текстилни компании се борат за европскиот пазар – од саем во Германија се вратија со нови зделки

Каква е улогата на Агенцијата во поддршката на македонските текстилни компании? За прв пат со поддршка на Агенцијата шест домашни компании од текстилната индустрија: „Златекс“, „Еуросолид“, „Евроџинс“, „Ларс“, „Албатрос“, и […]