Според извештајот на Светска Банка, Global Economic Prospects, Северна Македонија со 3,6% реална стапка на раст на БДП во 2021 и 3,5% во 2022 година

The Global Economic Prospects (GEP) е полугодишно главно издание на Светска банка за состојбата на светската економија. Глобалната економија се очекува да достигне раст од 4% во 2021 година, под […]