Промоција на извозот

До поголем раст на Вашиот бизнис

Invest North Macedonia  е посветена да им помогне на македонските компании да го зголемат својот извоз и да го развиваат својот бизнис на меѓународните пазари. Секторот за унапредување на извозот им помага на компаниите да генерираат контакти за развој на бизнисот и тоа: саеми, трговски мисии и состаноци на Б2Б.

Покрај тоа, Агенцијата нуди услуги за информации на пазарот кои се насочени кон обезбедување навремени информации за индустријата, анализи, настани и контакти со цел да го искористат вашиот бизнис на пазарот.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print