Најдете го вашиот трговски партнер

Најдете го Вашиот трговски партнер

Ако размислувате да инвестирате во Северна Македонија, еве неколку чекори што можеби ќе сакате да ги земете предвид како да започнете:

Државен завод за индустриска сопственост
http://www.ippo.gov.mk

Агенција за електронски комуникации
https://aek.mk

Регулаторна комисија за енергетика
https://www.erc.org.mk

Народна банка на Република Северна Македонија
http://www.nbrm.mk

Државен завод за статистика
http://www.stat.gov.mk

Македонска берза
https://www.mse.mk

Влада на Република Северна Македонија
https://www.vlada.mk

Царинска управа на Република Северна Македонија
http://www.customs.gov.mk

Управа за јавни приходи
http://www.ujp.gov.mk

Агенција за храна и ветеринарство
http://fva.gov.mk

Министерство за економија

http://economy.gov.mk

Ако вашиот производ или услуга се продава добро во земјата, постои голема шанса да се најде и на странски пазар. За присуството на некои пазари, можеби ќе треба да се направат некои измени заради културни или регулаторни разлики, но со учење како да продавате на друг пазар, ќе станете подобар продавач и Вашата компанија ќе биде поуспешна на сите пазари на кои се претставува.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print