Најдете го вашиот трговски партнер

Најдете го Вашиот трговски партнер

Корисни линкови:

Ако вашиот производ или услуга се продава добро во земјата, постои голема шанса да се најде и на странски пазар. За присуството на некои пазари, можеби ќе треба да се направат некои измени заради културни или регулаторни разлики, но со учење како да продавате на друг пазар, ќе станете подобар продавач и Вашата компанија ќе биде поуспешна на сите пазари на кои се претставува.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print