Текстил и облека

Клучни компоненти

 • 35% од вкупниот број на вработени во индустријата;
 • Висок стандард за квалитет на македонски персонал со ниски трошоци;
 • Високо модернизирани погони за производство;
 • Краток временски рок на превоз / испорака;
 • Добра географска локација и поволни економски услови;
 • Дозволена е 100% странска сопственост на компанија и
 • Оперативни трошоци меѓу најниските во Европа и Источна Европа.

Општ преглед

Текстилната индустрија во Северна Македонија е еден од најразвиените и разновидни сектори на економијата во однос на индустриското производство, вработувањето и заработувачката од извоз и втор најголем индустриски сектор во земјата по металургијата. Секторот за текстил и облека придонесува учествува со 17% од БДП во индустријата и 14% од вкупниот извоз на земја. Индустријата за текстил и облека во земјата се карактеризира со фокус и ориентација кон клиентите, достапност на искусна работна сила и флексибилност за брзо реагирање на барањата на клиентите. Земјата нуди потенцијал не само за нови странски директни инвестиции, туку и за аутсорсинг, стратешки партнерства и заеднички вложувања со многу локални добро етаблирани компании.

Одржливо снабдување со работна сила

Македонската текстилна индустрија игра витална улога во социјалната благосостојба на земјата преку вработување во бројни региони на земјата. Вработува 40 000 луѓе или 1/3 од вработените во производствената индустрија. Земјата нуди ниски трошоци со кои се постигнува поголема конкурентност за производство на текстил и има одржливо снабдување со млада, високо квалификувана работна сила со конкурентни трошоци. Просечната бруто плата во декември 2020 година изнесуваше 686 € месечно во сите сектори, додека во текстилното производство просечната бруто плата беше 533 €, а во производството на облека просечната плата изнесуваше 420 €.

Една од најголемите конкурентски предности што ја поседува македонската текстилна индустрија е нејзината непосредна близина до Западна Европа, голем и потрошувачки пазар.

Друга предност е фактот дека локалните производители имаат добра слика на глобалниот пазар. Компаниите од земјата се присутни на пазарот на ЕУ и САД со децении и се познати по својот квалитет и професионалност. Индустријата исто така се карактеризира со висока флексибилност и подготвеност да се прилагоди на барањата на странските пазари.

Работа со високо обучен персонал кој со години работи во индустријата што доведува до исклучителна врска помеѓу квалитетот и цената на производите.

Добра и модерна опрема на фабриките со следење на светските трендови во развој на текстилни машини и технологии на производство. Покрај современата опрема за текстил, се повеќе компании инвестираат во компјутерски технологии (CAD / CAM систем, плотери и сл.). Истите обезбедуваат модели на производи што ги задоволуваат барањата на купувачите и може да се користат како совршена алатка за обука за воведување на сопствени дизајни.

Релативна близина со пазарите на ЕУ и традиционално добра транспортна и логистичка мрежа. Повеќето големи европски транспортни компании имаат приватни возила и магацини лоцирани во нашата земја.

Извоз

Со долга традиција во облеката и текстилот, овој сектор е втора по големина извозна индустрија во земјата и главно е извозно ориентиран. Конкурентни извозни предности на македонската индустрија за облека се:

 • Краток период од нарачки до испорака;
 • Флексибилност на големината на испораката заедно со исклучителна вредност за парите;
 • Добар квалитет на изведба;
 • Висока продуктивност и
 • Добри услуги за транспорт и логистика.

Индустријата за облека во земјата извезува главно во земјите на ЕУ. 93% од производството е организирано од системот (Cut, Make & Trim) за странски пазари. Целосното производство и производството на сопствен бренд делумно се извезуваат, а остатокот се пласира на домашниот пазар. Најважната извозна дестинација, со над 63,7% од извозот, е Германија, следена од Грција, Холандија, Италија, Велика Британија, Австрија, Швајцарија, Бугарија и Данска.

Популарни брендови кои работат во земјата

Постојат голем број на популарни модни брендови кои имаат или во моментов произведуваат облека во Северна Македонија, вклучувајќи:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print