Информатичка и комуникациска технологија

Клучни компоненти

  • Најдобри телекомуникациски мрежи во регионот – системот е 100% дигитален;
  • Водечките мултинационални добавувачи на хардвер и софтвер (Microsoft, HP, IBM) имаат локални услуги за продажба и поддршка во земјата;
  • Добро развиен образовен систем: повеќе од 80 средни училишта со интензивен фокус на јазиците, математиката и науката, како и 22 универзитети;
  • Повеќе од 1.300 македонски студенти дипломирале компјутерски науки, развој на софтвер, странски јазици и математика, додека други 1.800 дипломирале економија и деловна администрација;
  • ИТ талентот во земјата е подостапен во споредба со другите конкурентни земји;
  • Многу големи ИКТ компании, како што се Microsoft, Cisco, Oracle, Dell, Compaq, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems, Apple и Lotus, се присутни во земјата преку експозитури, дистрибутери, дилери, препродавачи, даватели на решенија и деловни активностипартнери и
  • 15 активни фиксни оператори, 4 мобилни оператори и 90 интернет провајдери.

Преглед на секторот

Индустријата за информатичка и комуникациска технологија е најбрзо растечки сектор во македонската економија и игра важна улога во економијата како снабдувач на работни места и создавач на извоз. Хардверот е најголемиот сегмент 55 % на пазарот на ИКТ во Северна Македонија. ИКТ услугите се втор по големина сегмент 30 %, а софтверот сочинува 15 % од пазарот на ИКТ.

Со годишна стапка на раст помеѓу 2,5% и 8% во последните неколку години, секторот за информатичка и комуникациска технологија во земјата е ветувачка област за странските компании. Овој раст е поттикнат од големите инвестиции на Владата и телекомуникациските компании во ИТ, продолжувањето на трошењето во финансискиот сектор, намалувањето на цената на ИТ-опремата и намалувањето на ДДВ-то за опремата.

Извор: Стопанска Комора за ИКТ индустрија – МАСИТ

 

Предности

1. Квалификувана работна сила: Северна Македонија може да се пофали со високо квалификувана и технички умешна работна сила, особено во областа на ИТ и развој на софтвер. Многу млади професионалци во земјата се добро образовани и течно зборуваат англиски, што им го олеснува работењето на компаниите на глобалниот пазар.

2. Конкурентни трошоци за работна сила: Трошоците за работна сила во Северна Македонија се релативно ниски во споредба со западноевропските земји, што ја прави атрактивна дестинација за аутсорсинг активности. Оваа исплатливост им овозможува на компаниите да одржуваат висококвалитетни услуги додека ги намалуваат оперативните трошоци.

5. Висококвалитетен софтвер и ИТ услуги: Земјата има растечка репутација за производство на висококвалитетен софтвер и ИТ услуги. Многу македонски компании се истакнуваат во испораката на развој на софтвер, сајбер безбедност, анализа на податоци и разни ИТ решенија кои ги исполнуваат меѓународните стандарди.

6. Извоз: значителен дел од ИКТ компаниите во Северна Македонија се извозно ориентирани. Тие често им служат на меѓународни клиенти, што не само што носи приходи во земјата, туку и го олеснува трансферот на технологија и глобалната соработка.

7. Пристап до пазарите на ЕУ: Стратешката локација на Северна Македонија во Југоисточна Европа им овозможува на компаниите релативно лесен пристап до пазарите на Европската унија (ЕУ). Оваа близина го прави атрактивен центар за компании кои сакаат да се прошират на поширокиот европски пазар.

8. Поддршка од Владата: Владата има имплементирано различни политики и иницијативи за поддршка на растот на ИКТ секторот, вклучително и стимулации за странските инвеститори и стартап програми кои поттикнуваат иновации.

9.  Образовен систем: Земјата е дом на повеќе од 80 средни училишта со силен акцент на јазиците, математиката и науката, како и 22 универзитети.

10. Поволно деловно опкружување: Северна Македонија нуди релативно јасна и бизнис-пријателска средина, со рационализиран процес на регистрација и регулаторна рамка, што им олеснува на компаниите да основаат и да работат со нивните бизниси.

MICROSOFT, CISCO, ORACLE, DELL, COMPAQ, HEWLETT, PACKARD, IBM, SUN, MICROSYSTEMS, APPLE и LOTUS се присутни во земјата преку филијали, дистрибутери, дилери, препродавачи, даватели на решенија и деловни партнери.

Аутсорсинг индустрија - гранка на ИТ индустријата

Индустријата расте побрзо од националната економија и до 2022 година ќе стане голем придонесувач за националната економија. Во 2018 година, аутсорсинг индустријата на Северна Македонија придонесе 2,1% за реалниот БДП на земјата. Индустријата за аутсорсинг вработи 5.713 вработени во 2018 година. До 2022 година, се очекува бројот на вработени во аутсорсинг да надмине 15,000. Набавката на информатичката технологија (ИТО) продолжи да се фали со најголем дел од вработеноста во индустријата, сочинувајќи 53,0% од вкупните вработени во 2018 година.

Одржливо снабдување со работна сила

Една од најголемите конкурентски предности на Северна Македонија е високото ниво на јазични вештини на нејзината работна сила. Уделот на населението на возраст од 25-34 години што зборува барем еден странски јазик во земјата е 40,0%, нешто повисоко од просекот на ЕУ од 38,7%. 

ПЛАТИ ПО РАБОТНИ ПОЗИЦИИ во ИКТ индустријата (во евра)

Земји во кои се извезува

Македонската аутсорсинг индустрија опслужува клиенти во 37 земји во Европа, Северна Америка, Азија, Австралија и на Блискиот исток. Повеќето компании за ИТО и БПО во Северна Македонија гледаат најголем потенцијал како извозни дестинации во скандинавските земји, Централна и Источна Европа, проследено со сегашниот избор број еден во Северна Америка. Компаниите ИТО се најголемиот дел од стартапите во Северна Македонија.

Водечки компании

Голем број меѓународни компании како Seavus (Шведска), Netcetera (Швајцарија), M Soft (Франција), 6PM (Велика Британија / Малта) развиваат софтвер во земјата за извозниот пазар и обезбедуваат клиентска поддршка за мултинационален ИТ компании.

Најголемите прекугранични компании во Југоисточна Европа присутни во земјата се: S&T AG (Австрија), Ness Technologies (Израел), Musala Soft AD (Бугарија), Melon AD (Бугарија), Matrix IT Ltd. (Израел), IN2 Group (Хрватска), Endava Ltd. (Велика Британија), Dekra SE (Германија), Cisco Systems Ltd. (САД), Asseco SA (Полска).

Сè поголем број компании од соседните земји се присутни на македонскиот пазар на труд во индустријата за аутсорсинг без да имаат канцеларии или подружници, преку ангажирање хонорарни работници во земјата.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print