Информатичка и комуникациска технологија

Клучни компоненти

  • Најдобри телекомуникациски мрежи во регионот – системот е 100% дигитален;
  • Водечките мултинационални добавувачи на хардвер и софтвер (Microsoft, HP, IBM) имаат локални услуги за продажба и поддршка во земјата;
  • Добро развиен образовен систем: повеќе од 80 средни училишта со интензивен фокус на јазиците, математиката и науката, како и 22 универзитети;
  • Повеќе од 1.300 македонски студенти дипломирале компјутерски науки, развој на софтвер, странски јазици и математика, додека други 1.800 дипломирале економија и деловна администрација;
  • ИТ талентот во земјата е подостапен во споредба со другите конкурентни земји;
  • Многу големи ИКТ компании, како што се Microsoft, Cisco, Oracle, Dell, Compaq, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems, Apple и Lotus, се присутни во земјата преку експозитури, дистрибутери, дилери, препродавачи, даватели на решенија и деловни активностипартнери и
  • 15 активни фиксни оператори, 4 мобилни оператори и 90 интернет провајдери.

Преглед на секторот

Индустријата за информатичка и комуникациска технологија е најбрзо растечки сектор во македонската економија и игра важна улога во економијата како снабдувач на работни места и создавач на извоз. Хардверот е најголемиот сегмент 55 % на пазарот на ИКТ во Северна Македонија. ИКТ услугите се втор по големина сегмент 30 %, а софтверот сочинува 15 % од пазарот на ИКТ.

Со годишна стапка на раст помеѓу 2,5% и 8% во последните неколку години, секторот за информатичка и комуникациска технологија во земјата е ветувачка област за странските компании. Овој раст е поттикнат од големите инвестиции на Владата и телекомуникациските компании во ИТ, продолжувањето на трошењето во финансискиот сектор, намалувањето на цената на ИТ-опремата и намалувањето на ДДВ-то за опремата.

 

Предности

ИКТ-секторот својот развој во земјата го темели на бројната квалификувана и ефективна работна сила, одлични вештини и познавање на англиски јазик, телекомуникациска инфраструктура и низок данок на добивка. Претставниците на ИКТ секторот очекуваат дека истиот ќе продолжи да расте, пред се поради достапноста на квалификувана работна сила. Софтверски инженер со искуство од 1 до 2 години чини од 500 до 600 евра нето месечно. Повеќе од 1.300 македонски студенти дипломирале компјутерски науки, развој на софтвер, странски јазици и математика, додека други 1.800 дипломирале економија и деловна администрација. Центрите за странски јазици, ИКТ и училиштата по математика се повеќе од 60 низ целата земја.

Минимална просечна плата (ЕУР) – ИКТ индустрија

Просечната плата од различни профили во ИКТ секторот во земјата е околу 60% пониска во споредба со Белгија, Швајцарија и Холандија, што ја прави оваа земја конкурентна за обезбедување на најдобро ефективно решение и високо квалитетна услуга.

Аутсорсинг индустрија - гранка на ИТ индустријата

Индустријата расте побрзо од националната економија и до 2022 година ќе стане голем придонесувач за националната економија. Во 2018 година, аутсорсинг индустријата на Северна Македонија придонесе 2,1% за реалниот БДП на земјата. Индустријата за аутсорсинг вработи 5.713 вработени во 2018 година. До 2022 година, се очекува бројот на вработени во аутсорсинг да надмине 15,000. Набавката на информатичката технологија (ИТО) продолжи да се фали со најголем дел од вработеноста во индустријата, сочинувајќи 53,0% од вкупните вработени во 2018 година.

Одржливо снабдување со работна сила

Една од најголемите конкурентски предности на Северна Македонија е високото ниво на јазични вештини на нејзината работна сила. Уделот на населението на возраст од 25-34 години што зборува барем еден странски јазик во земјата е 40,0%, нешто повисоко од просекот на ЕУ од 38,7%. Просечна нето месечна плата по позиција на ИТО и БПО во јуни 2019 година (ЕУР).

Source: MASIT, Outsourcing report 2019

Земји во кои се извезува

Македонската аутсорсинг индустрија опслужува клиенти во 37 земји во Европа, Северна Америка, Азија, Австралија и на Блискиот исток. Повеќето компании за ИТО и БПО во Северна Македонија гледаат најголем потенцијал како извозни дестинации во скандинавските земји, Централна и Источна Европа, проследено со сегашниот избор број еден во Северна Америка. Компаниите ИТО се најголемиот дел од стартапите во Северна Македонија.

Водечки компании

Голем број меѓународни компании како Seavus (Шведска), Netcetera (Швајцарија), M Soft (Франција), 6PM (Велика Британија / Малта) развиваат софтвер во земјата за извозниот пазар и обезбедуваат клиентска поддршка за мултинационален ИТ компании.

Најголемите прекугранични компании во Југоисточна Европа присутни во земјата се: S&T AG (Австрија), Ness Technologies (Израел), Musala Soft AD (Бугарија), Melon AD (Бугарија), Matrix IT Ltd. (Израел), IN2 Group (Хрватска), Endava Ltd. (Велика Британија), Dekra SE (Германија), Cisco Systems Ltd. (САД), Asseco SA (Полска).

Сè поголем број компании од соседните земји се присутни на македонскиот пазар на труд во индустријата за аутсорсинг без да имаат канцеларии или подружници, преку ангажирање хонорарни работници во земјата.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print