Други сектори

Туризам

Република Северна Македонија е вистинска ризница на културата и уметноста, со бројни историски споменици низ целата земја. Културното наследство, во комбинација со умерената клима, прекрасните пејзажи и неспоредливо гостопримство, ја прави Северна Македонија привлечно место со големи туристички амбиции да стане врвна дестинација за странските посетители.

Континентална земја под влијание на медитеранската клима, Северна Македонија има голем потенцијал за развој и на летниот и на зимскиот туризам. Незагадениот воздух, почва и вода создаваат уникатно милје за еко-туризам, ставајќи ја Северна Македонија на врвот на понудите од најпопуларните светски оператори за еко-туризам. Со над 1.000 цркви и манастири, како и повеќе од 4.200 археолошки локалитети, Северна Македонија е меѓу лидерите во културниот туризам во Европа.

Метали и производи од метал

Инвестициската привлечност на секторот метал и метални производи е поврзана со неговиот извозен потенцијал. Секторот е составен од околу 150 мали и средни претпријатија, вработува над 9000 вработени и скоро целосно е во странска сопственост.

Главните производи вклучуваат валани челични лимови, алуминиумски шипки, прачки и профили, феро легури  и производи од феро-никел, олово, цинк, бакар, злато и сребро.

Минерални ресурси

Северна Македонија има сложена геолошка структура и голем број наоѓалишта на руди. Резервите на руди од олово, цинк, бакар-злато и хром се експлоатираат на повеќе локации. Лигнит, мермер, травертин и други украсни градежни камења се широко достапни.

Хемиска индустрија

Северна Македонија има значителна хемиска индустрија со добро развиен капацитет за производство на основни хемикалии, синтетички влакна, поливинил хлорид, како и детергенти, ѓубрива, полиуретански пени и влакна. Покрај можностите за грин филд инвестиции, постојните капацитети во хемиската обработка, вклучително и козметичките производи, имаат добар потенцијал за раст за странските инвеститори.

 

Градежништво

Северна Македонија има добро развиена градежна индустрија призната на меѓународно ниво по својот квалификуван персонал и употреба на модерна технологија, особено во градежништвото и хидроградбата. Земјата е главен снабдувач на градежна работна сила во Централна и Источна Европа, Блискиот исток и Русија.

Тутун и цигари

Производството на тутун се заснова на одгледување на ориентални ароматични тутуни со мали лисја.

Се проценува дека 42.620 домаќинства се занимаваат со производство на тутун и оваа бројка значително се зголеми во последните неколку години како резултат на високите државни субвенции во производството на оваа култура.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print