Дозвола

Работна дозвола

Одделот за грижа на корисници – инвеститори нуди упатства за странски државјани-апликанти (сопственици, сосопственици, управители или дел од управувањето со домашните компании со доминантен странски капитал) во процесот на добивање/издавање/продолжување на дозвола за привремен престој и работа по нивното аплицирање во надлежните институции.

Ние нудиме помош при закажување термин за фотографирање или добивање /издавање/продолжување на привремен престој заради вработување, работа или самовработување во земјата.

Подетални информации за апликацијата, видовите визи / работни дозволи и потребната документација можете да ги најдете на следниот линк https://www.mfa.gov.mk/mk/page/12/stranski-drzavjani

 Контактирајте не на следната е-адреса:

aftercare@invest.gov.mk

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print