Извезувај од Северна Македонија

Постапка за извоз на стоки

Секоја македонска организација или индивидуа има привилегија да се занимава со увоз и извоз на стоки. Регистрирана трговија со засегната лиценца според деловната активност е задолжителна за извоз и увоз на комерцијални производи од и во земјата. Според природата на производите, одредени стоки за увоз/извоз може да бидат предмет на овластување, лиценцирање и правила за квалитет или пакување, стандардизација или посебни формалности.

Царинската управа ги извршува задачите во нејзина надлежност согласно Законот за царинска управа, законите што регулираат увоз, извоз и транзит на стоки, истражни и разузнавачки мерки со цел да се спречат, откривање и истражување на царински прекршоци и кривични дела утврдени со закон, наплата на парични казни, пресметување и наплата или враќање на увозни и извозни давачки и спроведување на други активности утврдени со закон.

Извозните документи потребни во земјата зависат од редовната трговска политика на македонската Влада, природата на стоките и услуги. Извозникот треба да се погрижи да ги собере сите точни документи за извоз што се потребни за испорака на стока преку пристаништето, царински исправна, што ги задоволува сите усогласености и прописи, а потоа да се натовари на однапред определениот превозник.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print