Грижа за корисници - инвеститори

Наша примарна цел

Откако ќе ја реализирате Вашата инвестиција, одделот за грижа на корисници – инвеститори ќе продолжи да ги следи Вашите потреби и барања и да ги решава сите проблеми што може да следат.

Исполнувањето на вашите деловни барања е наша примарна цел.

Invest North Macedonia ги разбира постојаните деловни потреби што се менуваат како што расте Вашиот бизнис и за таа цел, ние се обврзуваме за остварување на тесна соработка со Вас за да го олесниме тој раст во земјата.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print