База на податоци за партнерство

Б2Б настани

Постојат многу бази на податоци што го поврзуваат бизнисот со бизнисот (Б2Б), организирани во зависност од земјите, регионите, секторите, големината на компаниите итн.

На трговските саеми надвор од земјата домашните компании имаат можност да се сретнат со претставници на странски компании каде разменуваат информации и контакти со можност за понатамошна соработка. 

Порталот за извоз  е онлајн пазар за производство, фабрики, трговци и добавувачи каде домашните компании ги нудат своите стоки и услуги.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print