УНКТАД: Investment Policy Monitor извештај, 2020

Според последниот извештај на УНКТАД, Investment Policy Monitor, 15 земји имаат потпишано Меѓународни договори за инвестиции за период од мај до декември 2020. Северна Македонија и Обединето Кралство на 3-ти […]