Преку брендирање до нова додадена вредност во текстилната индустија

Агенцијата за странски инвестции и промоција на извозот оддржа работена средба на тема „Брендирање на текстилни компании во Република Северна Македонија“. На средбите се дискутираше за текот на инвестициските активности […]