Преку брендирање до нова додадена вредност во текстилната индустија

Агенцијата за странски инвестции и промоција на извозот оддржа работена средба на тема „Брендирање на текстилни компании во Република Северна Македонија“.

На средбите се дискутираше за текот на инвестициските активности и плановите за раст и развој на компаниите, како и за унапредувањето на соработката во насока на поврзување на постоечките инвеститори со домашните компании.

На средбата на која беа присутни текстилни компании, членки на текстилниот кластер кои веќе имаат превземно активности за развој на својот бренд кои дадоа свои  предлози и предизвици на секторот, како и  на кој начин дополнително Агенцијата би можела да се вклучи во постигнување на вака поставените цели, а со заедничка цел зголемување на извозот.

Целта на средбата беше да се разменат мислења како да се додаде нова вредност во текстилната индустрија и како да се освојуваат нови пазари.

Еден од главните заклучоци на работната средба беше дека зголемувањето на вредноста може да се направи само со етаблирање на сопствени брендови, надминување на логистичи предизвици, набавка на модерна опрема  и организиран настап на странските пазраи.

Агенцијата и во иднина ќе иницира средби од овој вид и ќе поддржува идеи кои ќе значат нова додаден а вредност на компаниите.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest