Партнери

Страници на партнери

МАСИТ – Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии
https://masit.org.mk/en/

МАМЕИ – Асоцијација на метална и електро – индустрија
http://www.mamei.mk/

СИППО – Швајцарска програма за поддршка на извозот
https://www.sippo.mk/

Национален одбор за туризам
https://macedonia-timeless.com/eng

Агенција за промоција и поддршка на туризмот
http://tourismmacedonia.gov.mk/

Стопански комори

Стопанска комора на Македонија 
http://www.mchamber.org.mk/

МАСИТ – Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии
http://masit.org.mk/en/

Стопанска комора на северо – западна Македонија 
http://oemvp.org/en/

Здруженија

Текстилен кластер
https://tta.org.mk/mk/

МАСИТ – Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии
https://masit.org.mk/en/

МАМЕИ – Асоцијација на метална и електро -индустрија
http://www.mamei.mk/

МАП – Македонска асоцијација на преработувачи
http://www.map.org.mk/index.php/en/

Вина од Македонија
http://winesofmacedonia.mk/

СИППО – Швајцарска програма за поддршка на извозот
https://www.sippo.mk/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print