Надвор од ТИРЗ

Бенефит

Кои се придобивките од инвестирањето надвор од ТИРЗ?

Комерцијални згради достапни за купување и изнајмување, побрзо и полесно е да се започне проект и во зависност од проектот финансиски пофлексибилен.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print