Инвестициски локации

Вовед

Во зависност од потребата на инвеститорите и особено времето на инвестирање, Invest North Macedonia нуди две можности во однос на локацијата за производните места со можност за локации на Гринфилд и готова локација Браунфилд на различни локации и општини во земјава. Локацијата на Гринфилд вклучува различни типови земјиште за индустриски услуги (производство).

Во повеќето случаи, овие локации се лоцирани во Општинските зони низ целата земја или во технолошко-индустриските развојни зони.

Од друга страна, Браунфилд е готов индустриски капацитет со намена за употреба во производството. Овие локации се нудат на продажба или долгорочен закуп од приватни компании или физички лица.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print