Гринфилд

Гринфилд локации

Постојат два начини за стекнување земјиште за целите на проектот Гринфилд и можност за закуп на земјиштето за инвестиции во ТИРЗ.

  • Првиот начин е купување на индустриска парцела во Индустриска зона на општина на аукција со постапка за наддавање утврдена од Општината со одредена почетна цена. Аукцијата се рекламира во локалните весници и се објавува на Интернет со специфични услови и барања.
  • Вториот начин е директна продажба, од приватни лица.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print