Браунфилд

Придобивки од Браунфилд

Кои се придобивките од инвестирањето во браунфилд?

Достапноста на згради за кои е потребна минимална инвестиција, ја намалува инвестицијата до времето на производство, можноста за изнајмување на дел од зградите, погодни за помали инвестициски проекти.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print