Documents

2019

 1. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација 02 октомври 2019
 2. Resenie za imenuvane na clen na Upraven odbor ASIPIRSM Fikret Ibrahimi
 3. Resenie za imenuvane na clenovi na Upraven odbor ASIPIRSM 1
 4. Resenie za imenuvane na clenovi na Upraven odbor ASIPIRSM
 5. Resenie za imenuvane na clen na Upraven odbor ASIPIRSM Persa Naumovska
 6. Resenie za imenuvane na clen na Upraven odbor ASIPIRSM Mirjana Doneva
 7. Resenie za imenuvane na clen na Upraven odbor ASIPIRSM Luljeta Celiji Aleku
 8. Resenie za imenuvane na v.d. zam. Direktor ASIPIRSM Sami Rushidi
 9. Godisen plan za javni nabavki 2019

2018

 1. Завршна сметка 785 за 2018
 2. Завршна сметка 637 за 2018
 3. Struktura na prihodi po dejnost - donatorska
 4. Prihodi i razhodi - donatorska