Потпишан Меморандум за разбирање на инвестициска и трговска соработка со грчката Агенција за инвестиции и трговија

Соработка со грчката агенција за инвестиции и трговија ќе се остварува преку одржување чести и редовни контакти меѓу двете агенции за заедничка размена на економски и деловни информации која би […]

Агенцијата иницира вклучување на општините и локалните бизниси во процесот на привлекување на нови инвестиции

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ одржа работен состанок со претставници на општините и компании од Пелагонискиот плански регион, на кој ја презентираше иницијативата за нивно […]

Преку брендирање до нова додадена вредност во текстилната индустија

Агенцијата за странски инвестции и промоција на извозот оддржа работена средба на тема „Брендирање на текстилни компании во Република Северна Македонија“. На средбите се дискутираше за текот на инвестициските активности […]