• Бизнис вести
  • Бизнис вести
  • Успешни приказни
  • Настани

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија во периодот јануари –март 2021 година бележи пораст од 18.1% во однос на истиот период лани, покажуваат податоците на Државниот […]

Повеќе

Бизнис вести

No posts found!

No posts found!

No posts found!

Успешни приказни

No posts found!

Настани

Зошто Северна Македонија?

Инвест Северна Македонија е официјална владина агенција за инвестиции и унапредување на извозот
одговорна за привлекување странски инвестиции и поддршка на извозот.

Depending on the need of the investors and especially the timing for the investment, Invest North Macedonia can offer two varieties in terms of location for the production sites with the possibility of Greenfield locations and ready-made Brownfield location in different locations and Municipalities in the country.

Depending on the need of the investors and especially the timing for the investment, Invest North Macedonia can offer two varieties in terms of location for the production sites with the possibility of Greenfield locations and ready-made Brownfield location in different locations and Municipalities in the country.

Во зависност од потребата на инвеститорите и особено времето на инвестирање, Инвест Северна Македонија може да понуди две сорти во однос на локацијата за производните места со можност за локации на Гринфилд и готова локација Браунфилд на различни локации и општини во земјава .

Извозот е важен фактор за стабилен економски развој и влијае на подобрување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија е вклучена во промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари и дава помош во процесот на зголемување на нивниот извоз.

Извозот е важен фактор за стабилен економски развој и влијае на подобрување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија е вклучена во промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари и дава помош во процесот на зголемување на нивниот извоз.

Извозот е важен фактор за стабилен економски развој и влијае на подобрување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија е вклучена во промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари и дава помош во процесот на зголемување на нивниот извоз.

Slider

Клучни индустрии

Автомобилски компоненти

Автомобилскиот сектор ужива динамичен развој и е од големо значење за економијата на земјата.

ИКТ

Индустријата за информатичка и комуникациска технологија е најбрзо растечки сектор во македонската економија и игра важна улога во економијата како снабдувач на работни места и создавач на извоз.

Агробизнис и преработка на храна

Агробизнис индустријата во земјата е една од најбрзо растечките индустрии со над 10% пораст во последните години.

Текстил и облека

Текстилната индустрија во Македонија е еден од најразвиените и разновидни сектори на економијата во однос на индустриското производство, вработувањето и заработувачката од извоз.

Енергетика

Енергетиката е еден од најбитните индустриски сектори во земјата.

Фармацевтска индустрија

Одгледување и производство на канабис и екстракти од коноп во Република Северна Македонија

Винска индустрија

Врз основа на официјалните статистички податоци од Државниот завод за статистика, вкупната површина на лозови насади

Водење бизнис во Северна Македонија

Финансиска поддршка на инвестиции

Финансиска поддршка на инвестиции

Повеќе

Понудете локација за инвестиции

Понудете локација за инвестиции

Повеќе

Портал за македонски добавувачи

Портал за македонски добавувачи

Повеќе

Најдете го вашиот трговски партнер

Најдете го вашиот трговски партнер

Повеќе

Веќе се овде

Нашите канцеларии

+389 2 3100 111

Контактирајте не

Работно време