Извезувај од Северна Македонија

Вовед

Извозот е важен фактор за стабилен економски развој и влијае на подобрување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија е вклучена во промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари и дава помош во процесот на зголемување на нивниот извоз. Извозот е многу важен за економијата на Република Северна Македонија затоа што им нуди на луѓето и на компаниите многу повеќе пазари за своите производи / производи и услуги. Една од главните активности на дипломатијата и надворешната политика меѓу владите е да се поттикне економската трговија и да се поттикне извозот во корист и важноста на сите трговски страни. Повеќе

Извоз од Северна Македонија

Секоја македонска организација или индивидуа има привилегија да се занимава со увоз и извоз на стоки… Повеќе

Invest North Macedonia е во процес на иницијализација на новата Стратегија за унапредување на извозот, скроена за да ги задоволи своите потреби и стопанските комори,

Повеќе

За да можат малите и средни претпријатија да научат за европскиот и светскиот пазар, тие треба да се фокусираат на општите принципи на извоз што компаниите треба да ги користат и да развијат сопствена извозна стратегија прилагодена на малите и средните претпријатија.

Повеќе

Извозот носи многу предности. Најважните од нив се: зголемена продажба, конкурентност на повеќе пазари, поголем профит и намален ризик да бидат присутни на само еден пазар.

Повеќе

Трговија со Северна Македонија

Вкупната вредност на извезената стока од Република Северна Македонија изнесува 4,6 милијарди евра, што претставува пад од 12,8% во споредба со истиот период минатата година.. Повеќе

How to find a trade partner and how to use the Data base of Macedonian companies and institutions. Повеќе

There are many data basis which connect Business to Business (B2B). In this respect, which are organized depending on countries, regions, sectors, size of companies, etc. Повеќе

Саеми

Invest North Macedonia ги поддржува домашните компании ориентирани кон извоз во промовирање на производи и услуги преку учество на саеми. Повеќе

Within the plan for 2020 our export promotion activities are supporting the following initial sectors.

Повеќе

In addition, with regard to cooperation with non-governmental institutions, the long-term cooperation with SIPPO (Swiss export promotion program) continues, aimed at strengthening the capacities in order to more successfully represent the industries on the markets abroad.

Аплицирај овде

Индустрија и пазари

Индустријата има една од најважните позиции во македонскиот економски раст. Брзиот развој на индустријата е еден од најзначајните двигатели на економскиот раст, промената на социо-економските односи и начинот на живот на населението, растечкиот интерес за технолошкиот напредок, итн. Повеќе

Информации за пазарот

Според функцијата на информации за пазарот, Invest North Macedonia обезбедува информации за компаниите кои ќе помогнат во дефинирањето на одлуките за влез и одржување на извозните пазари. Повеќе

Market reports for every key industry every year. Starting from 2019..

Повеќе

Клучни индустрии

Under the market information function Invest North Macedonia provide information to companies which will help in defining decisions on entering and maintaining export markets. Повеќе

ICT sector is the fastest growing sector, with growth rate 47% in the last 5 years. The ICT sector benefits from a skilled and cost effective workforce with excellent English language skills.

Повеќе

The agriculture sector plays an important role in Macedonia’s economy through its contributions to GDP (agriculture accounts for 7.9% of GDP), employment, trade and the rural economy. Повеќе
The textile industry is one of the leading processing industries in the country with significant results in the formation of GDP, high absorption of labor and exports. Повеќе

With nearly 30,000 employees in numerous established companies approximately 40% to annual exports, North Macedonia has become a key manufacturing location in Eastern Europe.

Повеќе

Based on the official statistical sources from the State Statistical Office, the total surface area of vineyards in the Republic of North Macedonia remains stable with slight increase in the past 7 years. Повеќе
Companies operating in Europe are increasingly interested in Macedonia as a sourcing country. The trend of rising imports costs from countries in East Asia, Central and Eastern Europe are making companies from Western Europe. Повеќе