Извезувај од Северна Македонија

Вовед

Извозот е важен фактор за стабилен економски развој и влијае на подобрување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија е вклучена во промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари и дава помош во процесот на зголемување на нивниот извоз. Извозот е многу важен за економијата на Република Северна Македонија затоа што им нуди на луѓето и на компаниите многу повеќе пазари за своите производи / производи и услуги. Една од главните активности на дипломатијата и надворешната политика меѓу владите е да се поттикне економската трговија и да се поттикне извозот во корист и важноста на сите трговски страни. Повеќе

Извоз од Северна Македонија

Секоја македонска организација или индивидуа има привилегија да се занимава со увоз и извоз на стоки… Повеќе

Invest North Macedonia е во процес на иницијализација на новата Стратегија за унапредување на извозот, скроена за да ги задоволи своите потреби и стопанските комори,

Повеќе

За да можат малите и средни претпријатија да научат за европскиот и светскиот пазар, тие треба да се фокусираат на општите принципи на извоз што компаниите треба да ги користат и да развијат сопствена извозна стратегија прилагодена на малите и средните претпријатија.

Повеќе

Извозот носи многу предности. Најважните од нив се: зголемена продажба, конкурентност на повеќе пазари, поголем профит и намален ризик да бидат присутни на само еден пазар.

Повеќе

Трговија со Северна Македонија

Вкупната вредност на извезената стока од Република Северна Македонија изнесува 4,6 милијарди евра, што претставува пад од 12,8% во споредба со истиот период минатата година. Повеќе

Ако размислувате да инвестирате во Северна Македонија, еве неколку чекори што можеби ќе сакате да ги земете предвид како да започнете:

Повеќе

Постојат многу бази на податоци што го поврзуваат бизнисот со бизнисот (Б2Б), организирани во зависност од земјите, регионите, секторите, големината на компаниите.

Повеќе

Саеми

Invest North Macedonia ги поддржува домашните компании ориентирани кон извоз во промовирање на производи и услуги преку учество на саеми. Повеќе

Пандемијата КОВИД-19 предизвика многу настани ширум светот да бидат откажани или одложени.

Повеќе

Индустрија и пазари

Индустријата има една од најважните позиции во македонскиот економски раст. Брзиот развој на индустријата е еден од најзначајните двигатели на економскиот раст, промената на социо-економските односи и начинот на живот на населението, растечкиот интерес за технолошкиот напредок, итн. Повеќе

Информации за пазарот

Според функцијата на информации за пазарот, Invest North Macedonia обезбедува информации за компаниите кои ќе помогнат во дефинирањето на одлуките за влез и одржување на извозните пазари. Повеќе

Клучни индустрии

Invest North Macedonia обезбедува информации за компании кои ќе им помогнат во носење на одлуките за влез и одржување на извозните пазари. Повеќе

Секторот за ИКТ е најбрзо растечки сектор, со стапка на раст од 47% во последните 5 години. 

Повеќе

Земјоделското производство и секторот агробизнис се најважните економски сектори на Република Северна Македонија.

Повеќе

Текстилната индустрија е една од водечките преработувачки индустрии во земјата со значителни резултати во формирањето на БДП, голема апсорпција на работна сила и извоз. 

Повеќе

Северна Македонија има историја на производство на авто компоненти. Голем број компании се купени од странски инвеститори и продолжуваат да произведуваат низа компоненти за автомобили, автобуси, камиони и локомотиви. 

Повеќе

Based on the official statistical sources from the State Statistical Office, the total surface area of vineyards in the Republic of North Macedonia remains stable with slight increase in the past 7 years. Повеќе
Companies operating in Europe are increasingly interested in Macedonia as a sourcing country. The trend of rising imports costs from countries in East Asia, Central and Eastern Europe are making companies from Western Europe. Повеќе