Добродојдовте во Invest North Macedonia

The official Government agency responsible for attracting and developing foreign investments is a full-service agency prepared to guide you throughout the decision-making process.

Арбен Вила
ИД

Thank you for taking time to consider North Macedonia as your business destination. Invest North Macedonia is an official Government investment and export promotion agency responsible for attracting foreign investments and supporting the export promotion of the Republic of North Macedonia.

Our mission is to encourage and support new foreign direct investments to the country, establish and enhance business cooperation with local suppliers and promote the export potential of local companies to foreign markets.

Преглед

Invest North Macedonia, founded in 2005, is the governmental agency with a mission to attract foreign investments, promote exports, support investors, establish and enhance business cooperation with local suppliers.

Наша мисија и визија

Our mission is to encourage and support new foreign direct investments to the country, establish and enhance business cooperation with local suppliers and promote the export potential of local companies to foreign markets.

Услуги

Оддели

Invest North Macedonia, официјална владина агенција одговорна за привлекување и развој на странски инвестиции и промоција на извозот, е агенција со целосна услуга подготвена да ве води низ целиот процес на донесување одлуки. Како посветена институција со цел сите процеси да ги направи поволни и без напор, со своите посебни специјализирани оддели ви стои на услуга.

The team will lead you through the initial inquiry phase and arrange a suitable itinerary to visit North Macedonia.

Once your organization has settled here, Invest North Macedonia’s Aftercare department will continue to cater to your needs and resolve any issues that may ensue.

Invest North Macedonia is dedicated to help Macedonian companies increase their exports and grow their business in international markets.

The promotional activities of the Agency aimed at promoting investment opportunities in the country and the export potential of Macedonian companies.

Invest in North Macedonia

Програма

Агендата на Invest North Macedonia за 2020 година е посветена на привлекување странски директни инвестиции и промоција на извозот на производите и услугите на Македонија. Сите планирани активности за оваа година се предвидени на начин што ќе помогне да се постигне поставената цел за зголемен проекти за прилив и извоз на СДИ.