• Бизнис вести
  • Бизнис вести
  • Успешни приказни
  • Настани

Директорот на Агенцијата, Дејан Павлески оствари средба со директорот на Државен завод за индустриска сопственост, Горан Герасимовски. На средбата се разговараше за заштита на правата од индустриска сопственост, еден од […]

Повеќе

Бизнис вести

No posts found!

No posts found!

No posts found!

Успешни приказни

No posts found!

Настани

Зошто Северна Македонија?

Инвест Северна Македонија е официјална владина агенција за инвестиции и унапредување на извозот
одговорна за привлекување странски инвестиции и поддршка на извозот.

Depending on the need of the investors and especially the timing for the investment, Invest North Macedonia can offer two varieties in terms of location for the production sites with the possibility of Greenfield locations and ready-made Brownfield location in different locations and Municipalities in the country.

Depending on the need of the investors and especially the timing for the investment, Invest North Macedonia can offer two varieties in terms of location for the production sites with the possibility of Greenfield locations and ready-made Brownfield location in different locations and Municipalities in the country.

Во зависност од потребата на инвеститорите и особено времето на инвестирање, Инвест Северна Македонија може да понуди две сорти во однос на локацијата за производните места со можност за локации на Гринфилд и готова локација Браунфилд на различни локации и општини во земјава .

Извозот е важен фактор за стабилен економски развој и влијае на подобрување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија е вклучена во промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари и дава помош во процесот на зголемување на нивниот извоз.

Извозот е важен фактор за стабилен економски развој и влијае на подобрување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија е вклучена во промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари и дава помош во процесот на зголемување на нивниот извоз.

Извозот е важен фактор за стабилен економски развој и влијае на подобрување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија е вклучена во промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари и дава помош во процесот на зголемување на нивниот извоз.

Slider

Клучни индустрии

Автомобилски компоненти

Автомобилскиот сектор ужива динамичен развој и е од големо значење за економијата на земјата.

ИКТ

Индустријата за информатичка и комуникациска технологија е најбрзо растечки сектор во македонската економија и игра важна улога во економијата како снабдувач на работни места и создавач на извоз.

Агробиснис и преработка на храна

Агробизнис индустријата во земјата е една од најбрзо растечките индустрии со над 10% пораст во последните години.

Текстил и облека

Текстилната индустрија во Македонија е еден од најразвиените и разновидни сектори на економијата во однос на индустриското производство, вработувањето и заработувачката од извоз.

Енергетика

Енергетиката е еден од најбитните индустриски сектори во земјата.

Фармацевтска индустрија

While the medical technology and pharmaceutical industries are both essential

Винска индустрија

The agribusiness and food processing sector is traditionally one of the strongest sectors of Macedonia’s economy

Водење бизнис во Северна Македонија

Финансиска поддршка на инвестиции

Финансиска поддршка на инвестиции

Повеќе

Понудете локација за инвестиции

Понудете локација за инвестиции

Повеќе

Портал за македонски добавувачи

Портал за македонски добавувачи

Повеќе

Најдете го вашиот трговски партнер

Најдете го вашиот трговски партнер

Повеќе

Веќе се овде

Нашите канцеларии

+389 2 3100 111

Контактирајте не

Работно време

    COVID-19 Invest North Macedonia is following official guidelines and protocols