Размена на искуства во привлекувањето на странски инвестиции со Канцеларијата за инвестиции на Република Турција

Со  посредство на Турската агенција за соработка и координација (ТИКА), Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ и Турската Канцеларија за инвестиции во рамки на Претседателството на […]