Економски индикатори

Економските перформанси на  економијата на Северна Македонија се изразуваат преку стабилен раст на БДП, ниска стапка на инфлација од <2%  во просек во изминатите 10 години, фискална дисциплина потврдена од меѓународните финансиски институции и добро функционирачка координација помеѓу фискалната и монетарната политика.

Кредит рејтинг

  • Standard & Poor’s: BB-(стабилен изглед)
  • Fitch: BB+(позитивно)

Ниска стапка на инфлација (%)

2013: 1.4;
2014: – 0.5;
2015: – 0.4;
2016:– 0.2;
2017: 2.4;
2018: 0.9;
2019: 0.4

Стабилна валута

Македонски денар е врзан за ДМ / € во последните 20 години (1 € = 61,5 ден).

Странски директни инвестиции
(милиони евра)

2013: 229.4
2014: 197.4
2015: 202.8
2016: 316.9
2017: 180
2018: 603.7
2019: 363.3

Извоз
(милијарди евра)

2013: 3.2
2014: 3.7
2015: 4.09
2016: 4.4
2017: 5.01
2018: 5.9
2019: 6.4

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print